Der findes tre forskellige kørekort-kategorier til motorcykler, og du skal i lighed med kørekørt til personbil opfylde følgende krav uanset kategori:
• have en lægeattest, som dokumenterer syn, hørelse m.m.
• have sædvanlig bopæl i Danmark
• have gennemført et kursus i færdselsrelateret førstehjælp.

Alderskravene og kategorierne ser ud som følger:

Du kan erhverve kørekort til kategori A1 (Lille morotcykel)
• når du er fyldt 18 år.

Undervisningen må tidligst begynde på manøvrebane!
• 3 mdr. før din 18 års fødselsdag.

Du kan erhverve kørekort til kategori A2 (Mellem morotcykel)
• når du er fyldt 20 år.

Undervisningen må tidligst begynde på manøvrebane!
• 3 mdr. før din 20 års fødselsdag.

Du kan erhverve kørekort til kategori A (Stor morotcykel)
• når du er fyldt 24 år.
• 22 år, hvis den pågældende har mindst to års erfaring som fører af mellemstor motorcykel!

Undervisningen må tidligst begynde på manøvrebane!
• 3 mdr. før din 24 års fødselsdag.

Starter du før du er fyldt 18 år skal du have tilladelse fra dine værger (Udfyld Samtykkeerklæring P23T)

Det vil ca. tage
• 1½ - 2 måneder før du får dit kørekort afhængig af de individuelle evner og ventetid ved politiet.

BLIV KLAR TIL KØREPRØVE
For at komme til en køreprøve, som består af en teoretisk og praktisk del, skal man have modtaget, minste 51 lektioner som både omhandler.
• Teori
• Kørsel på bane
• Kørsel på vej
• Undervisningen skal være foregået ved en godkendt kørelærer.

Når du har erhvervet kørekort til kategori A1, må du køre følgende køretøjer:
• Lille motorcykel Kat. (A1)
• Lille knallert 30 Kat. (LK)
• Stor knallert 45 Kat. (AM)

Når du har erhvervet kørekort til kategori A2, må du køre følgende køretøjer:
• Mellem motorcykel Kat. (A2)
• Lille motorcykel Kat. (A1)
• Lille knallert 30 Kat. (LK)
• Stor knallert 45 Kat. (AM)

Når du har erhvervet kørekort til kategori A, må du køre følgende køretøjer:
• Stor motorcykel Kat. (A)
• Mellem motorcykel Kat. (A2)
• Lille motorcykel Kat. (A1)
• Lille knallert 30 Kat. (LK)
• Stor knallert 45 Kat. (AM)
TLF: 40 68 19 93 - CVR: 18423235 - ©McTrafik 1995 - 2020